usa.xmc.pl

🇺🇸 United States of America, Boże Pobłogosław Amerykę :-)

*** Translator ***

🇺🇸 Biznes w USA

Czynnikiem najsilniej różnicującym deklarowane motywy pracy Amerykanów jest wykształcenie. Wraz z jego wzrostem spada rola zysku albowiem pracownicy , szczególnie menadżerowie identyfikują się z firmą, a ich osobistym motorem działania staje się misja firmy.

Kategoria : Biznes USA
Tagi : , ,

🇺🇸 Handel Usługami w USA

W gospodarce amerykańskich nasilają się procesy typowe dla okresu postindustrialnego, charakteryzujące się dynamicznym rozwojem usług i wzrostem ich udziału w produkcie krajowym brutto, przy jednocześnie zmniejszającym się udziale prze­mysłu i rolnictwa. Podstawową formą aktywności, wyrażającą się zarówno w wielkości zatrudnienia jak i wartości wytworów, są szeroko rozumiane usługi. Usługi zatrudniają dziś ok. 75% wszystkich zatrudnionych… Czytaj dalej 🇺🇸 Handel Usługami w USA

🇺🇸 Turystyka w USA

Turystyka w Stanach Zjednoczonych to nie tylko podróżowanie przez różnorodność krajobrazów, lecz również głębsze zanurzenie się w fascynującym kalejdoskopie kulturowych doświadczeń. Podróżując przez ten ogromny kraj, można dostrzec, jak różne aspekty życia, począwszy od architektury po kuchnię, są ukształtowane przez złożoność etniczną i historyczną tej niezwykłej nacji.

Kategoria : Biznes USA
Tagi : ,