usa.xmc.pl

馃嚭馃嚫 United States of America, Bo偶e Pob艂ogos艂aw Ameryk臋 :-)

*** Translator ***

馃嚭馃嚫 Dzia艂alno艣膰 Cz艂owieka w USA

dziewczyny z flag膮 USA na plecach

Stany Zjednoczone to kraj o bogatej historii, r贸偶norodno艣ci kulturowej i gospodarczej pot臋dze. Dzia艂alno艣膰 cz艂owieka w USA jest niezwykle r贸偶norodna i obejmuje wiele sfer 偶ycia, takich jak gospodarka, polityka, nauka, kultura i wiele innych. W tym artykule przyjrzymy si臋 bli偶ej temu, jak ludzie w USA anga偶uj膮 si臋 w r贸偶ne dziedziny biznesu i i gospodarki oraz jak wygl膮da ich codzienne funkcjonowanie.

Wzrostowi udzia艂u us艂ug towarzyszy艂 wzgl臋dny i absolutny spadek zatrudnienia w rolnictwie. Na pocz膮tku lat pi臋膰dziesi膮tych udzia艂y zatrud颅nionych na stanowiskach robotniczych (blue-colour workers) oraz urz臋dniczych (white-colour workers) w ca艂o艣ci zatrudnienia by艂y podobne. W 1993 r. udzia艂 pierwszej grupy wynosi艂 ju偶 tylko 25%, za艣 drugiej a偶 57%. Wynik艂o to ze spadku znaczenia przemys艂u zatrudniaj膮cego robotnik贸w na masow膮 skal臋, a wzrostu udzia艂u szeroko rozumianych us艂ug. Odnotowany w tym saniym okresie wzrost aktywno艣ci zawodowej kobiet (odsetek zatrudnionych do liczby os贸b w wieku powy偶ej 16 lat) z 33% do 58% tak偶e w du偶ym stopniu zwi膮zany jest z dynamicznym wzrostem udzia艂u us艂ug w gospodarce.

Zr贸偶nicowanie form jednostek produkcyjnych jest w Stanach Zjednoczonych mniejsze ni偶 w wielu krajach Europy. Sektor sp贸艂dzielczy, tak istotny w szeregu kraj贸w europejskich, w Stanach Zjednoczonych niemal nie istnieje. Podstawow膮 rol臋 odgrywaj膮 przedsi臋biorstwa prywatne. Uzupe艂niane s膮 one przez organiza颅cje nie nastawione na zysk (zwane w cz臋艣ci stan贸w non-profit, w cz臋艣ci za艣 non-for-profit organizations). Produkcyjny sektor publiczny obejmuj膮cy przed颅si臋biorstwa federalne, stanowe i lokalne wytwarza jedynie oko艂o 2% produktu narodowego.

Organizacje Non-Profit

Liczba organizacji non-profit jest bardzo du偶a, liczy si臋 w milionach. Trudno jednak znale藕膰 dok艂adne dane, jako 偶e wiele z nich nie jest formalnie zarejest颅rowanych. Od przedsi臋biorstw nastawionych na zysk r贸偶ni膮 si臋 one tym, 偶e osi膮gany doch贸d netto nie mo偶e by膰 rozdzielony mi臋dzy w艂a艣cicieli w postaci zysku. Doch贸d taki mo偶e by膰 natomiast przeznaczony na inwestycje rozwojowe organizacji. Organizacje nie nastawione na zysk mo偶na znale藕膰 w wielu dziedzinach. Na tej zasadzie dzia艂aj膮 prywatne szko艂y i ogromna wi臋kszo艣膰 prywatnych uczelni (s膮 jednak – jakkolwiek stosunkowo nieliczne – uczelnie b臋d膮ce komercyjnymi firmami prywatnymi). Specyficzne instytucje finansowe unie kredytowe – stanowi膮 rodzaj nie komercyjnych, nie nastawionych na zysk bank贸w. Na podobnych zasadach dzia艂aj膮 niekt贸re instytucje w zakresie ubezpiecze艅, wiele szpitali itp.

Zwr贸ci膰 jednak nale偶y uwag臋, 偶e w przypadku niekt贸rych z tych organizacji wysoko艣膰 wynagrodze艅 wyp艂acana prezesom i cz艂onkom kierownictw sugeruje, w tej postaci nast臋puje rzeczywisty podzia艂 zysk贸w. Roczne place dochodz膮ce w skrajnych przypadkach do 800 tys. dolar贸w (prezydent American Heart Association) trudno jest uzna膰 za co innego, ni偶 ukryt膮 form臋 wyp艂aty zysku.

Przedsi臋biorstwa ameryka艅skie wyst臋puj膮 w trzech formach: w艂asno艣ci jednoosobowej (single proprietorship), sp贸艂ki partnerskiej (partnership) i kor颅poracji. Ich 艂膮czna liczba wynosi oko艂o 24 milion贸w.

W艂a艣ciciele przedsi臋biorstw jednoosobowych, kt贸re liczbowo dominuj膮 w gospodarce ameryka艅skiej , podejmuj膮 in颅dywidualnie wszelkie decyzje ekonomiczne oraz otrzymuj膮 zyski (lub ponosz膮 straty) zwi膮zane z dzia艂alno艣ci膮 przedsi臋biorstw. Do najwi臋kszych zalet tej formy nale偶y prostota, swoboda kszta艂towania w艂asnych regu艂 w zakresie organizacji, czasu pracy itp., nieza1e偶no艣膰 w艂a艣cicie1a od biurokratycznej hierarchii istniej膮cej w wielkich organizacjach, mo偶no艣膰 osobistego nadzoru funkcjonowania przed颅si臋biorstwa. Istotne wady to nieograniczona odpowiedzia1no艣膰 za zad艂u偶enia firmy rozci膮gaj膮ca si臋 tak偶e na maj膮tek osobisty oraz trudno艣ci w zgromadzeniu odpowiednio wielkiego kapita艂u. Jakkolwiek forma ta jest najpowszechniejsz膮 w gospodarce ameryka艅skiej, to jej udzia艂 w ca艂o艣ci przychod贸w przedsi臋biorstw wynosi jedynie oko艂o 6%. Z ogromnej liczby ponad 14 mln. przedsi臋biorstw b臋d膮cych w艂asno艣ci膮 jednoosobow膮, a偶 po艂owa przypada na us艂ugi, za艣 w us艂ugach i handlu skupionych jest a偶 67,5%, ca艂kowitej liczby takich firm. Znaczna (prawie 1,8 mm) jest tez liczba tych przedsi臋biorstw w budownictwie.

Sp贸艂ka partnerska to w艂asno艣膰 co najmniej dwu os贸b. Pozosta艂e cechy, zar贸wno zalety jak i wady, s膮 podobne jak dla przedsi臋biorstw b臋d膮cych w艂asno艣ci膮 jednoosobow膮. Oczywi艣cie istotn膮 r贸偶nic臋 stanowi zwielokrotnienie 藕r贸de艂 kapita艂u, co owocuje mo偶no艣ci膮 utworzenia przedsi臋biorstw o znacznie wi臋kszej skali dzia艂ania. Sp贸艂ki partnerskie mo偶na wi臋c znale藕膰 w s艂u偶bie zdrowia, gdzie wydatkowanie ogromnych sum na nowoczesny sprz臋t przekracza mo偶liwo艣ci jednego lekarza. Wiele gabinet贸w lekarskich, zorganizowanych na zasadzie sp贸艂ek partnerskich dysponuje aparatur膮 rentgenowsk膮 do wykonywa颅nia elektrokardiogram贸w czy analizy krwi, co pozwala pacjentom unikn膮膰 dodatkowych wizyt w specjalistycznych laboratoriach. Ponadto sp贸艂ka partners颅ka umo偶liwia wsp贸艂prac臋 lekarzy reprezentuj膮cych r贸偶ne specjalizacje, co tak偶e pozwala oszcz臋dzi膰 czas pacjent贸w, jest wi臋c dla nich form膮 atrakcyjn膮. Na podobnych zasadach organizowane s膮 sp贸艂ki o wysoce wyspecjalizowanym, zawodowym charakterze. Zesp贸l adwokacki mo偶e sk艂ada膰 si臋 np. z prawnik贸w specjalizuj膮cych si臋 w r贸偶nych dziedzinach prawa. W 1990 r. sp贸艂ki stanowi艂y oko艂o 7,5% wszystkich ameryka艅skich przedsi臋颅biorstw i uzyskiwa艂y oko艂o 4,4% ca艂o艣ci wp艂yw贸w. Ponad polowa sp贸艂ek przypada na sektor finans贸w, ubezpiecze艅 i obrotu nieruchomo艣ciami. Kolejne miejsca zajmuj膮 us艂ugi i handel.

Korporacje

Wreszcie form膮 o najsilniejszej pozycji finansowej s膮 korporacje (sp贸艂ki akcyjne). Reprezentuj膮c w 1990 r. tytko 18,5% wszystkich przedsi臋biorstw uzyskiwa艂y one a偶 89,6% ca艂o艣ci przychod贸w gospodarki. Korporacje stanowi膮 w艂asno艣膰 mniejszej lub wi臋kszej grupy os贸b, kt贸ra odpowiada za swoje zobowi膮zania wy艂膮cznie zaanga偶owanym w firmie kapita艂em. Kapita艂 ten ma posta膰 akcji, tj. papier贸w warto艣ciowych po艣wiadczaj膮cych udzia艂 we w艂asno艣ci przedsi臋biorstwa. Udzia艂 we w艂asno艣ci jest przy tym r贸wny odsetkowi posiada颅nych akcji. Ka偶da akcja zapewnia w艂a艣cicielowi jeden glos przy wyborze w艂adz sp贸艂ki, czy okre艣laniu jej strategii rozwojowej. Korporacje stanowi膮 form臋 organizacyjn膮, kt贸ra zapewnia mo偶no艣膰 koncentracji drobnych, rozproszonych, indywidualnych kapita艂贸w, nie wystarczaj膮cych na zorganizowanie samodziel颅nych przedsi臋biorstw. Aczkolwiek gros akcji znajduje si臋 w r臋kach najbogatszych Amerykan贸w (85% w r臋kach 10% najbogatszych rodzin, 49% w r臋ku 1% superbogatych), niemniej jednak oszcz臋dno艣ci pewnej liczby ubo偶szych rodzin tak偶e lokowane s膮 w akcjach; np. niespe艂na dziewi臋膰 procent rodzin o dochodach 10 tys. do 25 tys. dolar贸w rocznie posiada艂o w r. 1992 akcje, przy czym warto艣膰 艣rodkowa tych akcji wynosi艂a 4 tys. dolar贸w, co jest sum膮 wykluczaj膮c膮 zorganizowanie jakiegokolwiek, nawet najskromniejszego, w艂asnego przedsi臋颅wzi臋cia.

Korporacyjna forma w艂asno艣ci zapewnia nie tylko koncentracj臋 roz颅proszonych 艣rodk贸w, lecz tak偶e przekazuje kontrol臋 nad w艂asno艣ci膮 szerokich rzesz akcjonariuszy w r臋ce b膮d藕 posiadaczy kontrolnego pakietu akcji, b膮d藕 te偶, szczeg贸lnie w przypadku znacznego rozproszenia akcji, zawodowych mened偶e颅r贸w. Przejmowaniu kontroli przez mened偶er贸w sprzyja mo偶no艣膰 cesji przez w艂a艣ciciela akcji jego prawa g艂osu. Dla drobnego posiadacza akcji podejmowanie trudu i koszt贸w uczestniczenia w dorocznym zebraniu akcjonariuszy jest nieuzasadnione. St膮d bardzo cz臋sto korzysta on z mo偶liwo艣ci cesji swych praw najcz臋艣ciej na rzecz aktualnego zarz膮du firmy (mened偶er贸w). W wielkich korporacjach nawet posiadacze znacznej liczby akcji nie uzyskuj膮 kontroli nad firm膮. Wiele jest ma艂ych sp贸艂ek w og贸le nie emituj膮cych akcji. Mo偶no艣膰 unikni臋cia odpowiedzialno艣ci ca艂ym swym maj膮tkiem stanowi wystarczaj膮c膮 zach臋t臋 do tworzenia takich firm.

Sp贸艂dzielnie Pracownicze

Doda膰 warto, 偶e w ca艂ych Stanach Zjednoczonych istnieje jedynie niespe艂na 150 sp贸艂dzielni pracowniczych, tj. firm, w kt贸rych pracownicy s膮 w艂a艣cicielami na r贸wnych prawach. Otrzymuj膮 oni p艂ace i r贸wny udzia艂 w wypracowanym zysku. W艂adza spoczywa w ich r臋kach, przy czym ka偶dy dysponuje jednym g艂osem. Przyczyny tak nik艂ej liczby tych przedsi臋biorstw tkwi膮 m. in. w niech臋ci zawodowych mened偶er贸w do podejmowania si臋 kierowania takimi firmami, niech臋ci bank贸w do udzielania im kredyt贸w czy innych firm do zawierania z nimi um贸w, czyli – najog贸lniej m贸wi膮c – w niesprzyjaj膮cej im atmosferze spo艂ecznej.

Analiza wielko艣ci przedsi臋biorstw r贸偶nych form ukazuje niezwykle wielk膮 koncentracj臋 kapita艂u w gospodarce ameryka艅skiej. I tak wi臋kszo艣膰 (80,2%) przedsi臋biorstw b臋d膮cych w艂asno艣ci膮 jednoosobow膮 otrzymywa艂a w 1990 r. przychody poni偶ej 50 tys. dolar贸w rocznie i mia艂a 17,4% ca艂o艣ci przychod贸w tej formy w艂asno艣ci. W grupie tej przeci臋tny roczny przych贸d (nie myli膰 z zyskiem!) wynosi艂 10739 dolar贸w, czyli oko艂o dwukrotnie mniej ni偶 艣rednia p艂aca w przemy艣le. Zastanawia膰 mo偶e zatem, dlaczego s膮 ch臋tni do prowadzenia w艂asnego biznesu. W podr臋cznikach ekonomii najcz臋艣ciej u偶ywa si臋 argumen颅t贸w, 偶e motywacja prowadzenia w艂asnego przedsi臋biorstwa wi膮偶e si臋 ze sk艂on颅no艣ci膮 do niezale偶no艣ci i pracowania na swoim. Nie wykluczaj膮c wp艂ywu na niekt贸re decyzje tego typu motyw贸w, nie mo偶emy przypisywa膰 im zasadniczego znaczenia. Prowadzenie w艂asnej firmy jest najcz臋艣ciej wynikiem konieczno艣ci. niemo偶no艣ci znalezienia pracy w oferuj膮cych przyzwoite zarobki du偶ych przedsi臋biorstwach. St膮d ma艂y sklep spo偶ywczy, w kt贸rym trzeba sp臋dzi膰 ki1kana艣cic godzin na dob臋, stanowi cz臋sto jedyne realne rozwi膮zanie.

Z drugiej strony, 11,1% przedsi臋biorstw b臋d膮cych w艂asno艣ci膮 jednoosobow膮 z przychodami powy偶ej 100 tys. dolar贸w rocznie otrzymywa艂o a偶 70,0% wszystkich wp艂yw贸w. Przeci臋tny przych贸d w takim przedsi臋biorstwie wynosi艂 a偶 311,4 tys. dolar贸w.

Podobne prawid艂owo艣ci ujawniaj膮 si臋 tak偶e w przypadku pozosta艂ych dw贸ch form w艂asno艣ci. A偶 82,4% sp贸艂ek partnerskich o przychodach poni偶ej 100 tys dolar贸w rocznie mia艂o tylko 3,5% udzia艂u w ca艂o艣ci przychod贸w tej formy w艂asno艣ci. Przeci臋tny roczny przych贸d tych firm wynosi艂 14 843 dol. Sp贸艂ki o dochodach powy偶ej p贸艂 miliona dolar贸w rocznie stanowi艂y 4,5% wszystkich firm, otrzymywa艂y za艣 86,0% ca艂o艣ci wp艂yw贸w. Ich 艣redni przych贸d wynosi艂 za艣 4 mln 947 tys. dolar贸w.

Z kolei korporacje z przychodami poni偶ej 1 mln dolar贸w rocznie stanowi艂y 82,5% wszystkich sp贸艂ek akcyjnych, otrzymywa艂y za艣 5,7% ca艂o艣ci wp艂yw贸w tego rodzaju przedsi臋biorstw (艣redni przych贸d 204 tys. dol.). Natomiast 86 tys. korporacji (czyli 2,3% og贸lnej ich liczby) z przychodami powy偶ej 10 mln. rocznie (艣rednio 105 mln. na firm臋) przechwytywa艂o 79,5% ca艂o艣ci dochod贸w tej kategorii przedsi臋biorstw. Stanowi膮c tylko 0,4% og贸lnej liczby ameryka艅skich przedsi臋biorstw otrzymywa艂y one oko艂o 71% ca艂o艣ci wp艂yw贸w gospodarki ameryka艅skiej. Koncentracja uwidacznia si臋 jeszcze ostrzej, gdy zanalizujemy wp艂ywy najwi臋kszych korporacji przemys艂owych. pi臋膰set najwi臋kszych otrzymy颅wa艂o pi膮t膮 cz臋艣膰 (dok艂adnie 20,3%) wp艂yw贸w wszystkich korporacji ameryka艅颅skich, czo艂owa setka za艣 si贸dm膮 (14,4%) cz臋艣膰 tych wp艂yw贸w.

Dzia艂alno艣膰 cz艂owieka w USA jest niezwykle r贸偶norodna i dynamiczna. Ludzie anga偶uj膮 si臋 w r贸偶ne dziedziny 偶ycia, takie jak gospodarka, polityka, edukacja, kultura i sport, wp艂ywaj膮c na rozw贸j kraju i jego pozycj臋 na arenie mi臋dzynarodowej. Gospodarka USA jest silna i innowacyjna, przyci膮gaj膮c inwestycje i tworz膮c miejsca pracy. Polityka jest intensywna i odgrywa istotn膮 rol臋 w kszta艂towaniu prawa i decyzji rz膮dowych. Edukacja jest kluczowa dla rozwoju jednostki i spo艂ecze艅stwa, zapewniaj膮c wiedz臋 i umiej臋tno艣ci potrzebne do osi膮gni臋cia sukcesu. Kultura ameryka艅ska jest zr贸偶nicowana i wp艂ywowa na arenie mi臋dzynarodowej, a sport jest wa偶nym elementem 偶ycia codziennego. Dzia艂alno艣膰 cz艂owieka w USA jest nieustannie rozwijaj膮ca si臋 i wp艂ywa na 偶ycie milion贸w ludzi na ca艂ym 艣wiecie.

Kategoria : Gospodarka USA
Tagi : ,